#TÔIchiasẻ: Một Số Thay Đổi TỐT và NHỎ Mỗi Ngày

Tôi có nhiều thói xấu, trong đó có những thứ là cố hữu (kiểu như đẻ ra đã vậy), thay vì tìm mọi cách chối bỏ hoặc khiến chúng biến mất, tôi chỉ muốn cải thiện khiến chúng trở nên tốt hơn mỗi ngày. Tôi chưa đọc cuốn Atomic Habits nhưng có biết tới việc duy trì những thói quen nhỏ và tốt mỗi ngày sẽ dẫn tới những kết quả bất ngờ, dựa vào những gì hiểu biết về bản thân, tôi tin cách tiếp cận này sẽ đúng với tôi.

4 tháng làm việc tại nhà khiến tôi nhận ra nhiều điều điều khá tệ về chính mình và bắt đầu thay đổi, như tôi đã đề cập trong một bài viết trước, giờ là lúc tôi chia sẻ một số thành quả nho nhỏ.

Continue reading #TÔIchiasẻ: Một Số Thay Đổi TỐT và NHỎ Mỗi Ngày