Cuộc sống của thiếu nữ từng trải – Make sure you have your own life

THÍCH VÀ MUỐN Chiều nay tôi đọc bài báo phỏng vấn Vương Nguyên trên billboard mà không khỏi tự hào, em nói về âm nhạc, em chia sẻ rằng trước đây chỉ hát những gì mình thích, còn giờ em muốn là người làm âm nhạc có trách nhiệm, ý em ám chỉ ở đây là trách nhiệm với nhạc của mình và người nghe … Continue reading Cuộc sống của thiếu nữ từng trải – Make sure you have your own life