Có duyên với Xử Nữ

  1. Tôi cung Xử Nữ 100%, cả sunsight và moonsight.
  2. Em trai tôi là Xử Nữ.
  3. Cạ cứng của tôi hiện tại là Xử Nữ.
  4. Càng trưởng thành tôi lại càng thấy Xử Nữ đang thống trị thế giới (trong đó có tôi).
  5. Tiểu Khải là Xử Nữ.
  6. Tôi có linh cảm The One của mình sau này cũng là Xử Nữ. Đây là lí do chính tôi đang luyện thơ Shakespeare trên Youtube mỏi hết cả miệng, phải vội qua blog để viết lại những dòng này kẻo quên, như một suy nghĩ lóe lên trong đầu, bất ngờ nhưng cực kì chắc chắn từ giác quan thứ 6. Lâu nay, tôi vẫn quan niệm cung gì cũng được, không quan tâm lắm chuyện có hợp hay không theo ngày sinh tháng đẻ, quan trọng là đối xử với nhau như thế nào, nhưng tới giờ thì bản năng nói với tôi rằng có một Xử Nữ tiếp theo sẽ xuất hiện trong cuộc đời, ở lại bao lâu thì chưa biết, chỉ biết sẽ vô cùng đặc biệt (mong là tiểu Khải lol).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.